Mühendislik Bilimleri Bölümü, başta temel bilimler olmak üzere farklı bölümlerden akademisyenleri bünyesinde barındıran disiplinlerarası bir bölümdür. Bölümümüzde fizik, matematik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra mekanik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği gibi çeşitli mühendislik dallarıyla da bağlantılı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, yine multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan malzeme bilimi ve nanoteknoloji ile biyomühendislik alanlarında da çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.