Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Fizik, 2005.

Araştırma Alanları: Deneysel: İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Karakterizasyonu metal-Yarıiletken Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Karakterizasyonu. Kuramsal: Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar Bandiçi Optik Geçişler Quantum Noktalarında Ekzitonlar Sayısal Hesaplamalar

 

Doç. Dr. Mehmet Tarık ATAY

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri, 2005.

Araştırma Alanları: Hesaplamalı mekanik, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, Stiff/Singular Perturbe problemler ve nümerik çözümleri

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 2009.

Araştırma Alanları: Gıda Biyoteknoloji Mikro/Ultra/Nano Filtrasyon Sol-Jel Seramik Filtreler

 

Dr. Öğr. Üyesi Çisem Güneş Aktaş

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Matematik, 2016.

Araştırma Alanları: Cebirsel Değişkenlerin Geometrisi ve Topolojisi, Tekil Cebirsel Yüzeyler, K3-Yüzeylerin Geometrisi, Dördüncü Dereceden Yüzeylerin Sınıflandırılması.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Mehmet Demirci

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik, 2012.

Araştırma Alanları: Homoloji Cebiri, Abel Grupları, Modül ve Halka Teorisi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Soran Erdem

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, 2016

Araştırma Alanları: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ajanları, demir oksit nanoparçacıklar, ilaç salım sistemleri, optik malzemeler, kendinden dizilimli peptid amfifiller, hücre kültürü ve doku mühendisliği.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Hakan Tor

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik, 2013.

Araştırma Alanları: Düzgün olmayan optimizasyon, konveks optimizasyon, konveks olmayan optimizasyon, düzgünleştirme teknikleri.