Vizyon: Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Mühendislik Bilimleri olarak vizyonumuz; matematik, fizik, kimya, biyoloji ve istatistik gibi temel bilimler ile mühendislik prensipleri, analizleri, tasarımları ve uygulamalarını interdisipliner bakış açısı ve yenilikçi bilimsel yaklaşımlar kullanarak birleştirmektir.

Misyon: Mühendislik Bilimleri olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası camiada önemli bir eğitim merkezi olmak ve çalışkan, temel bilimlerdeki bilgilerini mühendislik bilgileriyle sentezleyebilen, ileri teknoloji ve araştırma odaklı donanımlı öğrenciler yetiştirmektir.